Patellaluksaatiota tavataan kissoilla ja kaikenkokoisilla koirilla, yleisimmin kuitenkin pienirotuisilla. Patellaluksaatio on polvinivelen perinnöllinen, kehityksen aikana esille tuleva sairaus. Usein syynä on luuston ja lihaksiston epänormaali kehitys, joka johtaa patellan sijoiltaanmenoon joko polven ulko- tai sisäsyrjälle. Koska kehitys on kutakuinkin samanlaista molemmissa takajaloissa, myös luksoituminen on usein molemminpuoleista.

Oireet patellaluksaatiossa riippuu luksaation asteesta, eli siitä onko patella suurimman osan aikaa oikeassa vai väärässä paikassa. Tyypillisin oire on takajalan pomputtaminen. Eläin voi olla myös haluton hyppäämään ja siirtää painoa normaalia enemmän etujaloille. Takajalkojen kulmaukset voivat pienentyä. Patellaluksaatio aiheuttaa polveen vääränlaista mekaniikkaa ja löysyyttä, jonka takia se altistaa eturistisiteen repeämään noin joka neljännellä potilaalla.

Patellaluksaation diagnoosi perustuu polven tunnusteluun ja luksaation toteamiseen. Luksaatiossa käytetään asteikkoa 1-4. Röntgenkuvaus on tarpeen, mikäli epäillään voimakkaita luksaatioon johtaneiden takajalan luiden kasvuhäiriöitä